×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

Amgen podejmuje wszelkie starania w celu pełnego wdrożenia wymogów przejrzystości, określonych w kodeksach dobrej praktyki Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Świadczenia na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia

Darowizny

Ujawniamy darowizny i granty na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia, które wspierają naukę, technologię, medycynę, ochronę zdrowia, badania lub edukację.

Koszty poniesione w związku z wydarzeniami o charakterze naukowym lub edukacyjnym

Ujawniamy koszty poniesione w związku z wydarzeniami (opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania oraz wartość umów sponsoringu) uzyskane przez Organizacje Ochrony Zdrowia w celu wsparcia zawodowej edukacji medycznej.

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług

Ujawniamy wysokość wynagrodzenia oraz koszt wydatków związanych z podróżą i zakwaterowaniem, ponoszonych w związku z zatrudnianiem Organizacji Ochrony Zdrowia w charakterze usługodawców.

Świadczenia na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług

Ujawniamy wysokość wynagrodzenia oraz koszt wydatków związanych z podróżą i zakwaterowaniem, ponoszonych w związku z zatrudnianiem Przedstawicieli Zawodów Medycznych w charakterze usługodawców.

Koszty poniesione w związku z wydarzeniami o charakterze naukowym lub edukacyjnym

Ujawniamy opłaty rejestracyjne oraz koszty podróży i zakwaterowania, w przypadku gdy Amgen sponsoruje (finansuje) udział Przedstawicieli Zawodów Medycznych w wydarzeniach o charakterze naukowym lub edukacyjnym.

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową

W sposób zbiorczy udostępniane są świadczenia związane z planowaniem lub realizacją badań nieklinicznych, badań klinicznych oraz badań nieinterwencyjnych.

Wsparcie dla Organizacji Pacjenckich

Ujawniamy informacje na temat naszej współpracy z organizacjami pacjenckimi, obejmujące zakres współpracy oraz wartość przekazanych w związku z nią świadczeń.

2017 Transfer of Value Report Poland (Updated 29/6/2018)
EFPIA Disclosure Code Methodological Note (English)
Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme
Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego – Infarma
EFPIA Patient Organisation Report (2018)
Poland 2018 EFPIA Report
Nota Metodologiczna 2019
EFPIA Disclosure Code 2019 Self Certification Letter