×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

×

Czy chcesz opuścić stronę ze strony Amgen.pl I przejść do innej strony ?

Właśnie opuszczasz stronę Amgen.pl. Amgen nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika oraz treści opublikowane na strony na które właśnie wchodzisz.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Amgen Inc. oraz Amgen Sp. z o.o. i Amgen Biotechnologia Sp. z .o.o., a także partnerzy używający wspólnej marki (zwani dalej łącznie „Amgen”) zobowiązują się do poszanowania prywatności i danych osobowych użytkownika. W niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” opisano praktyki firmy Amgen w tym zakresie.

Przedstawiciele zawodów medycznych powinni się zapoznać z „Oświadczeniem dla przedstawicieli zawodów medycznych o ochronie prywatności”.

Firma Amgen będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zachęca się wszystkich użytkowników witryn internetowych firmy Amgen do uważnego zapoznania się z niniejszym „Oświadczeniem o ochronie prywatności”, dzięki czemu będzie można dowiedzieć się więcej na temat zasad i praktyk opracowanych przez firmę Amgen w celu ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych związanych ze zdrowiem oraz lepiej zrozumieć relacje firmy Amgen z podmiotami zewnętrznymi, które mogą uzyskiwać dostęp do takich danych.

  • I. Gromadzenie, użytkowanie i ujawnianie danych osobowych

  • II Łącza do innych witryn

  • III Witryny, w których wykorzystywana jest wspólna marka

  • IV. Zasady spółki Amgen dotyczące dzieci

  • V. Prawa dotyczące prywatności oraz dokonywanie wyborów w tym zakresie (w tym prawo uzyskiwania dostępu do danych osobowych i ich poprawiania oraz skargi dotyczące prywatności)

  • VI. Sposób przechowywania i ochrony danych osobowych przez firmę Amgen

  • VII. Kontakt z firmą Amgen


Zaktualizowano kwiecień 2018